پشتی طبی باراد محصول کدام کشور می باشد؟

ساخت وبلاگ

پشتی طبی باراد محصول کدام کشور می باشد؟
این محصول ساخت کشور عزیز خودمان است و با بررسی های گوناگون در انواع صندلی های معمولی و همچنین بهترین صندلی های ارگونومی تهیه شده است . این محصول بر اساس اصول ارگونومی طراحی گردیده است پشتی طبی بارادو از اندازه های آنتروپومتریک مورد تایید ایران جهت ساخت آن استفاده شده

پشتی طبی باراد

Barad medicinal product is back which country ?
This product is manufactured in our beloved country withپشتی طبی باراد various studies in a variety of typical chairs and the best ergonomic chairs has been prepared. This product is designed based on ergonomic پشتی طبی بارادprinciples and anthropometric measures approved by Iran to build

پشتی طبی باراد,...
نویسنده : باراد بازدید : 1354 تاريخ : سه شنبه 12 فروردين 1393 ساعت: 20:23

close
تبلیغات در اینترنت